Om os

Grundejerforeningen for Fortunen og nærmeste omegn af 1921

Om grundejerforeningen

 

Grundejerforeningen blev etableret i 1921. Dengang var området præget af opdyrkede marker med Dyrehavegård i sin midte, og langs grusvejene heromkring lå spredt nogle helårs- huse og hist og her et sommerhus.

 

Det har ændret sig siden og nærheden til den smukke Jægersborg Dyrehave har altid præget foreningens virke, og den har glædet medlem- merne gennem alle år. Hotel Fortunen, staldene med de mange heste, freds- skoven og Fortun- fortet er andre centrale elementer.

 

Grundejerforeningens område er historisk betinget og omfatter 152 ejendomme:

  • Alle ejendomme på Ved Fortunen, Gustav Adolphsvej, Fortunfortvej
  • Dyrehavegårdsvej (alle lige husnr.), Trongårdsvej nr. 12-30 og nr. 3-51,
  • Klampenborgvej 102-106 og Hjortekærsvej 4-14.

 

Foreningens formål er at afholde selskabelige sammenkomster og foredrag samt varetage medlemmernes fælles interesser over for kom- munen.

 

Medlemskab af foreningen er frivilligt.

Bestyrelsen

 

Formand: Kasper Christiansen

kc@maceramics.com

Gustav Adolphs Vej 2

tlf; 30 82 71 84

 

Næstformand:Helge Tøttrup

villa_fortuna@hotmail.com

Ved Fortunen 20

tlf: 45 88 25 10

 

Kasserer: Caroline Alfthan

caroline.alfthan@hotmail.com

Alfthan Gustav Adolphsvej 16

tlf: 45 88 67 90

 

Tine Brockhuus

tine@brockhuus.dk

Trongårdsvej 33

tlf: 29 43 39 43

 

Webmaster: Claus Klein-Ipsen

claus@klein-ipsen.com

Dyrehavegårdsvej 38

tlf: 26 30 60 50

Suppleanter:

 

Louise Ry

ry@proposition.dk

Fortunfortvej 2B

tlf: 40 41 35 02

Lise Leonardt Hjort

llh@inq.dk

Gustav Adolphs Vej 20

 

Michael Rosenlev Jensen

michaelrosenloev@gmail.com

Klampenborgvej 104

tlf: 21 25 52 60

 

Carsten Valentin

carsten@mollgaarden.dk

Dyrehavegaard, Trongårdsvej 12A

 

Suppleanter er inviteret med til alle bestyrelsesmøder.

Kontakt bestyrelsen

 

Du bliver medlem ved at udfylde nedenstående kontaktformular.