Om os

Grundejerforeningen for Fortunen og nærmeste omegn af 1921

Om grundejerforeningen

 

Grundejerforeningen blev etableret i 1921. Dengang var området præget af opdyrkede marker med Dyrehavegård i sin midte, og langs grusvejene heromkring lå spredt nogle helårs- huse og hist og her et sommerhus.

 

Det har ændret sig siden og nærheden til den smukke Jægersborg Dyrehave har altid præget foreningens virke, og den har glædet medlem- merne gennem alle år. Hotel Fortunen, staldene med de mange heste, freds- skoven og Fortun- fortet er andre centrale elementer.

 

Grundejerforeningens område er historisk betinget og omfatter 152 ejendomme:

  • Alle ejendomme på Ved Fortunen, Gustav Adolphsvej, Fortunfortvej
  • Dyrehavegårdsvej (alle lige husnr.), Trongårdsvej nr. 12-30 og nr. 3-51,
  • Klampenborgvej 102-106 og Hjortekærsvej 4-14.

 

Foreningens formål er at afholde selskabelige sammenkomster og foredrag samt varetage medlemmernes fælles interesser over for kom- munen.

 

Medlemskab af foreningen er frivilligt.

Bestyrelsen

 

Formand: Kasper Christiansen

kc@maceramics.com

Gustav Adolphs Vej 2

tlf; 30 82 71 84

 

Næstformand:Helge Tøttrup

villa_fortuna@hotmail.com

Ved Fortunen 20

tlf: 45 88 25 10

 

Kasserer: Caroline Alfthan

caroline.alfthan@hotmail.com

Alfthan Gustav Adolphsvej 16

tlf: 45 88 67 90

 

Tine Brockhuus

tine@brockhuus.dk

Trongårdsvej 33

tlf: 29 43 39 43

 

Webmaster: Claus Klein-Ipsen

claus@klein-ipsen.com

Dyrehavegårdsvej 38

tlf: 26 30 60 50

Suppleanter:

 

Louise Ry

ry@proposition.dk

Fortunfortvej 2B

tlf: 40 41 35 02

Lise Leonardt Hjort

Gustav Adolphs Vej 20

 

Michael Rosenlev Jensen

Klampenborgvej 104

 

Carsten Vallentin

Dyrehavegaard, Trongårdsvej 12A

 

Suppleanter er inviteret med til alle bestyrelsesmøder.

Kontakt bestyrelsen

 

Du bliver medlem ved at udfylde nedenstående kontaktformular.