Om os

Grundejerforeningen for Fortunen            og nærmeste omegn af 1921

Om grundejerforeningen


Grundejerforeningen blev etableret i 1921. Dengang var området præget af opdyrkede marker med Dyrehavegård i sin midte, og langs grusvejene heromkring lå spredt nogle helårs- huse og hist og her et sommerhus.


Det har ændret sig siden og nærheden til den smukke Jægersborg Dyrehave har altid præget foreningens virke, og den har glædet medlem- merne gennem alle år. Hotel Fortunen, staldene med de mange heste, freds- skoven og Fortun- fortet er andre centrale elementer.


Grundejerforeningens område er historisk betinget og omfatter 152 ejendomme:

  • Alle ejendomme på Ved Fortunen, Gustav Adolphsvej, Fortunfortvej
  • Dyrehavegårdsvej (alle lige husnr.), Trongårdsvej nr. 12-30 og nr. 3-51,
  • Klampenborgvej 102-106 og Hjortekærsvej 4-14.


Foreningens formål er at afholde selskabelige sammenkomster og foredrag samt varetage medlemmernes fælles interesser over for kom- munen.


Medlemskab af foreningen er frivilligt.

Kontakt bestyrelsen


Du bliver medlem ved at udfylde nedenstående kontaktformular. 
 
 

Bestyrelsen


Formand: Kasper Christiansen

kc@maceramics.com

Gustav Adolphs Vej 2

tlf; 30 82 71 84


Næstformand:Helge Tøttrup

villa_fortuna@hotmail.com

Ved Fortunen 20

tlf: 45 88 25 10


Kasserer: Caroline Alfthan

caroline.alfthan@hotmail.com

Alfthan Gustav Adolphsvej 16

tlf: 45 88 67 90


Tine Brockhuus

tine@brockhuus.dk

Trongårdsvej 33

tlf: 29 43 39 43


Webmaster: Claus Klein-Ipsen

claus@klein-ipsen.com

Dyrehavegårdsvej 38

tlf: 26 30 60 50

 

Suppleanter:


Louise Ry

ry@proposition.dk

Fortunfortvej 2B

tlf: 40 41 35 02

 

Lise Leonardt Hjort

llh@inq.dk

Gustav Adolphs Vej 20


Michael Rosenlev Jensen

michaelrosenloev@gmail.com

Klampenborgvej 104

tlf: 21 25 52 60


Carsten Valentin

carsten@mollgaarden.dk

Dyrehavegaard, Trongårdsvej 12A


Suppleanter er inviteret med til alle bestyrelsesmøder.