Diverse

Grundejerforeningen for Fortunen og nærmeste omegn af 1921

 

Beskæring

 

Alle grundejere er pligtig til at beskære hække, buske og træer mod veje og fortove.